I. Alte atributii

DGASPC Alba mai îndeplineşte şi următoarele atribuţii:

1. coordonează metodologic şi sprijină, la cerere, activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Alba în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie;

2. acordă, la cerere, asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului;

3. coordonează metodologic, activitatea responsabililor de caz prevenire de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Alba, la solicitarea acestora;

4. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate protecţiei copiilor, persoanelor adulte cu handicap și a persoanelor vârstnice, în funcţie de nevoile acestora;

5. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;

6. asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor şi măsurilor asistenţă socială şi protecţia copilului şi a persoanelor adulte cu dizabilităţi;

7. colaborează cu alte instituţii furnizoare de servicii sociale, medicale și/sau de învățământ pentru a facilita accesul la serviciile de specialitate oferite de acestea;

8. fundamentează şi propune Consiliului Judeţean Alba, înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea serviciilor pentru protecţia copilului, persoanei adulte cu sau fără dizabilităţi și a persoanelor vârstnice;

9. organizează şi realizează activităţi specifice contractării serviciilor sociale acordate de furnizori publici şi privaţi conform prevederilor hotărârilor adoptate în acest sens de Consiliul Judeţean Alba; Categoriile de servicii sociale care urmează să se supună contractării se vor aproba calitativ și cantitativ de către consiliul județean.

10. prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Judeţean Alba rapoarte de activitate;

11. asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;

12. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a copiilor şi a persoanelor cu dizabilităţi;

13. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu,a unităților furnizoare de servicii sociale și a serviciilor din structura sa, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;

14. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

15. realizează şi actualizează periodic baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială din judeţul Alba şi raportează lunar date statistice referitoare la copiii instituţionalizaţi, în judeţul Alba, către Ministerul Muncii și Justiției Sociale;

16. realizează şi actualizează periodic, la nivelul judeţului Alba, baza de date privind persoanele adulte cu handicap şi raportează statistic aceste date Ministerului Muncii și Justiției Sociale;

17. acordă, la cerere, sprijin autorităţilor publice locale de la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor de pe raza teritorială a judeţului, în scopul planificării, dezvoltării şi organizării serviciilor sociale de interes local;

18. încheie convenţii de colaborare cu alte instituţii de drept public sau privat în vederea dezvoltării unor structuri de economie socială în care să se desfăşoare activităţi de producţie cu caracter educativ/terapeutic. Aceste structuri pot fi dezvoltate în cadrul unităților furnizoare de servicii sociale pentru copii sau adulţi cu sau fără handicap şi vor avea ca obiective: formarea deprinderilor de viaţă independentă, asigurarea incluziunii sociale şi crearea posibilităţilor de formare a personalităţii individuale pentru o mai uşoară integrare în viaţa socio-economică.

19. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support