Prezentare

Prezentare

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba s-a înfiinţat la data de 1 ianuarie 2005, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 198 din 18 noiembrie 2004, prin reorganizarea Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Alba şi a Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială Alba, preluând întreaga activitate de protecție socială la nivelul județului Alba, oferind servicii pentru toate categoriile de persoane aflate în dificultate, copii sau adulți.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba ca instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Județean Alba, este finanțată de la bugetul de stat.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba este instituția care asigură aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul: protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba își desfășoară activitatea pornind de la nevoile specifice ale populației județului Alba, stabilite prin strategii propuse de DGASPC Alba și aprobate de către Consiliul Județean Alba, iar specialiștii direcției asigură implementarea reformelor în domeniul asistenței sociale, oferind servicii în conformitate cu exigențele impuse de standardele de asistență socială și care răspund nevoilor și cerințelor comunităților din județ.

Conform legislaţiei în vigoare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba îndeplineşte următoarele funcţii:

  • de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei şi planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean Alba;

  • de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilităţi, victimelor violenţei în familie, persoanelor vârstnice etc., precum şi a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi la nivelul judeţului;

  •  de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;

  • de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;

  • de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului Alba;

  • de reprezentare a Consiliului judeţean Alba, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;

  • de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.

Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support